Debata Oksfordzka na PLNOGu – o co chodzi?

Debata Oksfordzka na PLNOGu – o co chodzi?

W agendzie warszawskiej edycji pojawiła się nowa forma wystąpień – debata oksfordzka. Krótko o tym, czym jest i o co w niej chodzi.

Podstawą debaty jest podział na dwie strony: stronę Propozycji – proponującą tezę i stronę Opozycji – występującą przeciwko tezie, siedzące podczas debaty naprzeciwko siebie. Zarówno z grupy Propozycji jak i strony Opozycji wyłonionych jest po czterech Mówców Głównych, którzy występują na przemian i przedstawiają argumenty za i przeciw tezie. Zaczyna Mówca Propozycji – kończy Mówca Opozycji. Każdy mówca ma na swoją wypowiedź 4 minuty.

Tezą debaty oksfordzkiej PLNOG22 jest: Chmura jest skuteczniejsza niż własna serwerownia

Mówcy Propozycji:

  • Łukasz Dorosz
  • Łukasz Kałużny
  • Robert Paszkiewcz
  • Robert Konik

Mówcy Opozycji:

  • Mariusz Dalewski
  • Krzysztof Wilczyński
  • Maciej Lelusz
  • Operator

Debata odbędzie się pierwszego dnia o 18:15 (na pierwszym piętrze)

Role mówców

Każdy z mówców ma swoją określoną rolę w debacie.

Pierwszy Mówca Propozycji otwiera debatę. Ma za zadanie zdefiniować temat, wyjaśnić niezrozumiałe sformułowania. Następnie przedstawia ogólny zarys argumentacji swojej drużyny, z uzasadnieniem. Wszyscy kolejni mówcy muszą się odnieść do podanych przez niego definicji. Pierwszy Mówca Opozycji odnosi się do przedstawionej przez stronę Propozycji definicji tezy i przedstawia własne jej rozumienie, które nie może być jednak skrajnie różną definicją. Następnie podaje ogólny zarys kontrargumentów do tezy uzasadniając je krótko. Jego mowa wyznacza całą dalszą strategię drużyny.

Drudzy Mówcy zarówno Propozycji jak i Opozycji powinni  rozwinąć uzasadnienie argumentów pierwszych mówców, a następnie przedstawić swoje (maksymalnie 3) argumenty i uzasadnić je szczegółowo.

Głównym zadaniem Trzecich Mówców zarówno Propozycji jak i Opozycji, jest zbijanie argumentów drugiej strony debaty. Mają oni je obalić lub wykazać brak ich związku z omawianym zagadnieniem. Mogą przedstawić też własne argumenty.

Czwarty Mówca Propozycji podsumowuje linię argumentacyjną swojej strony przez powtórzenie i utrwalenie najważniejszych argumentów swojej strony i uzasadnienie ich znaczenia. Drugim jego ważnym zadaniem jest podsumowanie całej debaty, dokonanie syntezy linii argumentacyjnych obydwu stron i wykazanie osi sporu w debacie. Czwarty Mówca Opozycji ma dokładnie takie samo zadanie ja Czwarty Mówca Propozycji. Atutem tego mówcy jest fakt, że zamyka on dyskusję przed głosowaniem, a tym samym istnieje największa szansa, że to jego argumenty zapadną w pamięć słuchaczy.

W rolę Marszałka wcieli się natomiast Agnieszka Poliwka-Jeż, trener biznesu i wystąpień publicznych.

 

Głównym celem debaty jest stworzenie przestrzeni do rzetelnej dyskusji. Mamy nadzieję, że ta nowa forma wystąpień przypadnie Wam do gustu! Koniecznie dajcie nam znać po zakończeniu debaty, czy Wam się podobało!  

 

Skip to content