Narady Rady

3 czerwca podczas konferencji CONFidence 2019 odbyło się spotkanie Rady Programowej PLNOG.