Obrady Rady, czyli wyjazd do Kielc

Jak powstaje agenda PLNOG i co znajdzie się w programie PLNOG24?