Code of Conduct

Wszyscy uczestnicy konferencji, prelegenci, partnerzy i wolontariusze muszą zaakceptować poniższy kodeks postępowania. Organizatorzy będą egzekwować przestrzeganie kodeksu podczas wydarzenia. Chcemy współpracować z uczestnikami, by zapewnić bezpieczne otoczenie dla wszystkich.

Za nękanie uznawane są obraźliwe komentarze werbalne dotyczące płci, tożsamości płciowej i jej manifestacji, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, sylwetki, rasy, pochodzenia, wyznania, wyborów technologicznych, a także obrazy o tematyce seksualnej w przestrzeni publicznej, celowe zastraszanie, stalking, śledzenie, prześladowcza fotografia i nagrania, ciągłe zakłócanie prelekcji lub innych wydarzeń, niestosowny kontakt fizyczny oraz niepożądane zainteresowanie seksualne.

Uczestnicy proszeni o zaprzestanie jakichkolwiek napastliwych zachowań powinni natychmiast zastosować się do polecenia. Partnerzy również podlegają polityce przeciw nękaniu. Przede wszystkim sponsorzy nie powinni wykorzystywać obrazów, aktywności i innych materiałów o charakterze seksualnym. Również obsługa (w tym wolontariusze) nie powinna używać ubioru/mundurów/kostiumów o seksualnym charakterze lub w jakikolwiek inny sposób tworzyć środowisko nacechowane seksualnie.

Jeżeli uczestnik podejmuje napastliwe zachowania, organizator konferencji może podjąć działania, które uzna za stosowne, w tym ostrzeżenie lub wydalenie z konferencji bez zwrotu pieniędzy.

Jeżeli jesteś prześladowany, widzisz, że ktoś jest prześladowany lub masz jakiekolwiek inne uwagi, jak najszybciej skontaktuj się z członkiem obsługi konferencji.Możesz to zrobić wysyłając wiadomość e-mail: paulina.malocha@proidea.org.pl lub telefonicznie: 506 689 463

Obsługa konferencji chętnie pomoże uczestnikom skontaktować się z ochroną hotelu/lokalu lub lokalnymi organami prawnymi, zapewni eskortę lub w inny sposób wesprze osoby doświadczające prześladowania, by zapewnić im bezpieczeństwo podczas konferencji. Cenimy Wasze uczestnictwo.

Oczekujemy, że uczestnicy będą przestrzegać tych zasad podczas konferencji, warsztatów i imprez towarzyskich związanych z konferencją. Szybko

i na temat: Jeśli w dowolnym momencie konferencji poczujesz, że potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami wysyłając e-mail: paulina.malocha@proidea.org.pl lub zadzwoń 506 689 463. Nasz zespół jest zawsze gotowy do pomocy!

Pozdrawiamy,
Zespół PLNOG

Skip to content