Rozwiązania sieciowe w chmurze AWS

Od zera do bohatera automatyzacji w jeden dzień.

DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw | Warszawa; ul. Skalnicowa 21, 04-797 Warszawa, Polska


8 h

Czas trwania

10-28 osób

Ilość uczestników

599 zł netto

Koszt na jednego uczestnika


Agenda:

Blok 1 – Docker Podstawy – Maciej

 

  1. Kilka słów o Docker, koncepcja konteneryzacji i różnice w porównaniu do wirtualizacji
  2. Architektura platformy Docker w podziale na komponenty i ich rolę
  3. Metody uruchamiania kontenerów
 • a.LAB 01 – Połączenie
 • b.LAB 02 – Instalacja Docker
  • CLI Docker

a.LAB 03 – Pierwsze kroki

  • Storage w kontekście konteneryzacji

a.LAB 04 – Wolumeny i punkty montowania

  • Obrazy i Rejestry

a.LAB 05 – Obrazy i Docker Hub

  • Tworzenie i składnia plików Dockerfile

a.LAB 07 – Dockerfile

 • Docker a sieć TCP/IP

Blok 2 – Docker Swarm – Maciej

 

  • Wstęp do orkiestracji i kilka słów o Docker Swarm
  • Zasada działania klastra
  • Serwisy i taski
  • Manomarks
  • Uruchomienie klastra w Swarm Mode

a.LAB 07 – Połączenie

b.LAB 08 – Przygotowanie klastra

  • Sieć pomiędzy kontenerami

a.Overlay

  • Ingress Routing, porty i Loadbalancing

a.Ingress i Host Network

b.Service-discovery

  • Pożądany stan serwisu

a.Constraints

b.Zmiany w klastrze

  • Przeprowadzanie Updatów serwisu

a.Update

  • Uruchamianie przy pomocy Stacków

a.Stack

  • Health Check i Limity

a.Health check

b.Limity zasobów

  • Zabezpieczenie

a.Secrets

b.Config

Blok 3 – GIT – Piotr

 

  • Czym jest CI/CD
  • Automatyzacja procesów
  • Rola „source of truth” w procesach automatyzacji
  • Instalacja GitLab w klastrze Docker Swarm

a.LAB 09 – Plik konfiguracyjny stosu

b.LAB 10 – Przypisanie bazy danych do node0 w klastrze, a kontenera GitLab do node1

c.LAB 11 – Plik konfiguracyjny i katalogi robocze

d.LAB 12 – Uruchomienie stosu

e.LAB 13 – Pierwsze logowanie

f.LAB 14 – Monitoring pracy

  • Praca z GitLab

a.Zarządzanie użytkownikami

b.Zarządzanie projektami

c.LAB 15 – Stworzenie nowego publicznego projektu

d.LAB 16 – Praca z wbudowanym edytorem

 • Możliwości integracji z systemami zewnętrznymi
 • Webhooks

Blok 4 – Ansible i automatyzacja sieci – Piotr

 

  • Czym jest Ansible
  • Struktura playbooka
  • Struktura projektu
  • Moduły
  • Role
  • Twój pierwszy playbook

a.LAB 17 – Stworzenie playbooka odczytującego numer wersji z urządzenia sieciowego

b.LAB 18 – Uruchomienie playbooka z linii poleceń

Blok 5 – Automatyzacja sieci – Piotr

 

  • Czym jest Ansible Tower i AWX
  • Rola scentralizowanego systemu w strukturze automatyzacji
  • Praca z Ansible Tower
  • Uruchomienie Ansible Tower (AWX) w klastrze Docker Swarm

a.LAB 19 – Plik konfiguracyjny stosu

b.LAB 20 – Przypisanie bazy danych do node0 w klastrze, web i task do node1

c.LAB 21 – Pierwsze uruchomienie AWX

  • Struktura projektu
  • Użytkownicy
  • Integracja z zewnętrznymi systemami
  • Uruchomienie playbooka

a.LAB 22 – Przeniesienie playbooka do GITa

b.LAB 23 – Utworzenie nowego projektu i integracja z GIT

c.LAB 24 – Uruchomienie projektu