Olena Kushnir – PLNOG – Najważniejsza konferencja telekomunikacyjna w Polsce
Olena Kushnir

Olena Kushnir

Olena urodziła się 7 marca 1983 roku w Kaniewie, w obwodzie czerkaskim na Ukrainie. W 2005 roku ukończyła Międzyregionalną Akademię Zarządzania Kadrami, na kierunku "Zarządzanie działalnością zagraniczną". Następnie pani Kushnir rozpoczęła studia na Uniwersytecie Państwowym Telekomunikacji na kierunku "Zarządzanie organizacją". Po ukończeniu studiów rozpoczęła karierę w dziedzinie telekomunikacji. Później założyła i stała na czele swojej własnej firmy "WEB PRO" LLC. Obecnie firma ta nie tylko jest operatorem telekomunikacyjnym i integratorem, ale oferuje również usługi w projektowaniu i budowie sieci światłowodowych oraz ochronie technicznej informacji.

W 2017 roku pani Kushnir ukończyła zaawansowane kursy "Ochrona techniczna informacji. Ocena bezpieczeństwa informacji" na Narodowym Uniwersytecie Technicznym Ukrainy "Ihor Sikorskyi Kyiv Polytechnic Institute". Dzięki skoordynowanemu procesowi pracy i stałemu pragnieniu rozwoju zawodowego "WEB PRO" LLC pod kierownictwem Oleny Kushnir stała się członkiem ukraińskiej społeczności LIR, Ukraińskiego Stowarzyszenia Internetowego, Ukraińskiej Unii Przemysłowców i Przedsiębiorców oraz otrzymała prestiżową nagrodę "Wybór Kraju" w kategorii "Telekomunikacja" podczas Top Ukrainian Awards 2021, stała się pierwszym członkiem Memorandum o współpracy z Narodowym Centrum Koordynacji Cyberbezpieczeństwa pod NSDC na Ukrainie.

W 2019 roku podczas oceny sytuacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa na Ukrainie przeprowadzonej przez niezależny Ukraiński Sojusz Cybernetyczny firma zajęła pierwsze miejsce jako operator komunikacyjny z najmniejszą liczbą podatności wśród pierwszych 21 operatorów komunikacyjnych świadczących usługi w Internecie przez bezpieczny punkt dostępu.

W trakcie wojny, którą Rosyjska Federacja prowadziła przeciwko Ukrainie, Olena Kushnir wykazała niezwykłe zaangażowanie i jako lider "WEB PRO" LLC odegrała kluczową rolę w odbudowie i budowie ukraińskich sieci komunikacyjnych, które zostały zniszczone przez trwające działania wojenne.

Co więcej, od 24 lutego 2022 roku z inicjatywy pani Kushnir "WEB PRO" LLC aktywnie zaangażowała się w wolontariat i działania priorytetowe. Od początku wojny Olena Kushnir poza swoją karierą zawodową zaangażowała się w działalność charytatywną i humanitarną. Zorganizowała wydarzenia charytatywne w Europie, które pomogły nie tylko w zebraniu niezbędnych funduszy dla Ukraińców dotkniętych wojną, ale także wykonały główne zadanie popularyzacji kultury, języka i tradycji ukraińskich.

W trakcie pracy zespół "WEB PRO" LLC zarządzany przez Olenę Kushnir otrzymał wiele medali i podziękowań od różnych organów państwowych, w tym nagrodę państwową.