lecture-plnog30 – PLNOG – Najważniejsza konferencja telekomunikacyjna w Polsce