Kandydaci – PLNOG – Najważniejsza konferencja telekomunikacyjna w Polsce
 

Zapraszamy do zapoznania się z kandydatami do Rady Programowej PLNOG! Podczas konferencji możecie oddać głos na swojego faworyta na stoisku Proidea.


Piotr Wojciechowski

IT PLAYGROUND / INLEO

Jestem niezależnym konsultantem IT, architektem rozwiązań sieciowych, programistą, entuzjastą rozwiązań chmurowych, praktykiem w tematach bezpieczeństwa, automatyzacji, entuzjastą RODO i ochrony danych osobowych. Uczestniczę w projektach dla klientów z szerokiego sektora Service Providers oraz Enterprise. Zajmuję się zarówno typowymi zagadnieniami z zakresu routingu, switchingu, IP/MPLS, technologiami VoIP i Wireless, jak i nie uciekam od nowych trendów jakimi są choćby SDN, cloud computing czy machine learning. Jestem wielkim fanem automatyzacji. Oprócz codziennej pracy jestem też administratorem portalu inleo, a także prowadzę własnego bloga https://blog.it-playground.eu oraz serwis https://szkoladevnet.pl/. Wieloletni członek Rady Programowej PLNOG.


Tomasz Brol

Syrion sp z o.o

Wieloletni członek rady programowej PLNOG. Elektronik, sieciowiec, manager


Andrzej Karpiński

Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Od ponad 20 lat dzieli się swoim doświadczeniem, wiedzą i pasją z zakresu sieci i bezpieczeństwa. Pracował m.in. w największych firmach telekomunikacyjnych w Polsce oraz zagranicą (np. Orange, ATMAN, Asiacell), jako koordynator jednej z największych na świecie sieci IRC (EfNet), jako ekspert Grupy Roboczej IoT przy Ministerstwie Cyfryzacji. Ekspert w zakresie zarządzania zespołami bezpieczeństwa sieci, tworzenia architektury zabezpieczeń teleinformatycznych, telemedycznych i rozwoju strategii bezpieczeństwa organizacji. Był członkiem komitetu sterującego SIMARGL – europejskim projekcie ds. cyberbezpieczeństwa. Jest stałym Członkiem Rady Programowej PLNOG PROIDEA oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W Grupie BIK odpowiada za system zarządzania bezpieczeństwem informacji Biura Informacji Kredytowej oraz jej spółki zależnej Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Z zamiłowania do pracy dziennikarskiej w latach 90-tych redagował rubrykę BitMan w Dzienniku Wschodnim, oswajając czytelników z zawiłą i skomplikowaną tematyką bezpieczeństwa informatycznego. Prywatnie rozwija swoje pasje sportowe jako zawodnik sekcji strzeleckiej i karate.

Jaką masz wizję dotyczącą przyszłości konferencji? Co byś chciał zmienić? Konferencja koncepcyjna, z planem w którym chcemy coś powiedzieć rynkowi, albo zmoderować rozmowę w określonym kierunku. sporo wykładów merytorycznych przeplatanych nietuzinkową rozrywką

Paweł Kuśmierski

Akamai Technologies

Paweł Kuśmierski prowadzi w Akamai zespół programistów tworzących oprogramowanie na platformę sieciową. Pracuje w Akamai Kraków od 10-ciu lat, jako sysadmin, team lead, manager zespołu operations i obecnie manager zespołu programistów. W przeszłości zarządzał siecią firmową w średniej wielkości firmie, a także, w 2003, osiedlową 😉 . Prywatnie ojciec dziecku, pasjonat sportów wodnych i lotniczych, a także zapalony tancerz. Ukończył Informatykę Stosowaną na Wydziale Fizyki UJ.

Jaką masz wizję dotyczącą przyszłości konferencji? Co byś chciał zmienić? Pracować nad jakością prelekcji i doborem prelegentów aby PLNOG był ciekawym źródłem wiedzy dla branży sieciowej i telco.

Marcin Kuczera

LeoLabs

Inżynier i pasjonat telekomunikacji po elektronice i telekomunikacji na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.Pracowałem wiele lat jako szkoleniowiec dla Ericssona (2G/3G/4G core).Założyłem wraz z kolegami - leon.pl - regionalnego telekomu na Śląsku gdzie pełnię funkcję "technicznego".Przy pomocy kolegów stworzyłem również- leolabs.pl - producenta urządzeń telekomunikacyjnych (oraz dostawca rozwiązań OCP).Jestem fanem i propagatorem OCP (OpenCompute.org)mam 3 dzieci, uwielbiam podróżować, muzykę (kiedyś grałem.. ech..)


Eryk Trybulski

home.pl S.A.

Menedżer i ekspert bezpieczeństwa informacji z doświadczeniem w obszarze ochrony zdrowia, outsorcingu IT, energetyki, bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, administracji publicznej i obecnie usług internetowych. Od ponad 20 lat związany ze świadczeniem usług IT – pełniący role od programisty do Dyrektora ds. Bezpieczeństwa (CSO/CISO), poprzez projektanta, analityka, architekta IT – w projektach doradczych i wdrożeniowych dla największych firm. Prelegent na branżowych konferencjach i autor artykułów prasowych szerzący wiedzę na temat bezpieczeństwa informacji. Biegły sądowy z obszaru informatyki, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Stowarzyszenia Szefów Bezpieczeństwa Informacji (CSO Council), ISSA Polska. Doświadczony Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a także certyfikowany audytor wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 oraz kierownik projektów Prince 2 Practitioner. Certyfikowany ekspert bezpieczeństwa środowisk cloud (CCSK).

Jaką masz wizję dotyczącą przyszłości konferencji? Co byś chciał zmienić? Odpowiadając za cyberbezpieczeństwo jednego z największych polskich dostawców usług hostingu chciałbym skupić swą uwagę na poszukiwaniu rozwiązań, których klienci tak naprawdę oczekują. Wpływać na to aby oferowane usługi pozwalały ich odbiorcom realizować swoje cele biznesowe, zyskiwać przewagę konkurencyjną stosując nowoczesne technologie, jednocześnie nie pomijając bezpieczeństwa. Nabyte w przeszłości doświadczenie zarówno jako programista, administrator systemów i sieci, architekt IT, czy obecnie zarządzający cyberbezpieczeństwem pozwala mi ujrzeć całościowo organizację i jej potrzeby. Dynamiczny rozwój obszaru DevOps i jego potrzeby często koliduje ze sztywnymi regułami narzucanymi przez "ciężkie" zespoły bezpieczeństwa. Chciałbym aby uczestnicy konferencji znaleźli odpowiedź, jak budować odporność organizacji w środowiskach zwinnych, zdalnych, a przede tworzonych przez kolejne pokolenia mające różne spojrzenie na model pracy. W których tematach czujesz się najlepiej? Choć ostatnie moje doświadczenie zawodowe to kreowanie całościowej wizji i strategii bezpieczeństwa od aspektów organizacyjnych, proceduralne po techniczne, szczególnie bliskie są mi tematy związane z organizacją Security Operations Center, CSIRT i praktycznymi aspektami związanymi z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Oczywiście aby móc wspomnianą wizję kreować konieczne jest stałe monitorowanie rynku, stąd szczególnie interesuje mnie bezpieczeństwo wirtualizacji, zastosowanie blockchain, jak i przysłowiowa wisienka na torcie - cloud.

Paweł Szczepski

7N Sp. z o.o.

Na rynku telekomunikacyjnym od 2005 roku, swoją ścieżkę kariery rozpocząłem od testera oprogramowania. Pracowałem u kilku operatorów Telekomunikacyjnych, przez Integratora, po firmę konsultingową. Miałem do czynienia z technologiami Routing & Switching, Unified Communications & Collaboration. Od dobrej dekady uczestniczę w projektach Security, a od tego roku zgłębiam wiedzę nt. rozwiązań Data Center & Cloud.

Jaką masz wizję dotyczącą przyszłości konferencji? Co byś chciał zmienić? Uważam, że warto byłoby więcej czasu poświęcić na tematyce Cyberbezpieczeństwa Chmur Publicznych oraz Chmur Hybrydowych jak i Cyberbezpieczeństwa OT i IOT. W Których Tematach Czujesz Się Najlepiej? Cyberbezpieczeństwo

Piotr Boryło

AGH University of Science and Technology

Jestem absolwentem kierunku Elektronika i Telekomunikacja, specjalność Sieci i Usługi na Wydziale Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Już w trakcie trwania studiów magisterskich angażowałem się w prace badawcze. Podczas ostatnich trzech lat studiów realizowałem zadania w projekcie 7. Programu Ramowego pt. ,,INDECT: Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment''. Podczas ostatniego roku studiów pracowałem także w firmie IND Group jako programista języka Java. Współtworzyłem innowacyjny, na ówczesne czasy, system bankowości internetowej dla banku Alior (marka Alior Sync). Doktorat obroniłem w 2016 roku, a w czerwcu tego roku złożyłem wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Za działalność naukową otrzymałem, w 2020 roku, dwa wyróżnienia. W skali uczelni indywidualną Rektorską Nagrodę Naukową Akademii Górniczo-Hutniczej 1. stopnia. Natomiast w skali kraju, Stypendium Ministra dla Wybitnych Młodych Naukowców przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (XVI edycja). Jako wykonawca pracowałem w pięciu projektach badawczych, a oprócz tego kierowałem siedmioma innymi projektami, w tym także projektami finansowanymi przez NCBiR, OPI (wartość projektu dla AGH to prawie ponad 20 mln zł) ale także przez biznes, np. firmę Motorola czy Net Research. Akywnie współpracuję z najlepszymi naukowcami na całym świecie. Odbyłem 2 i 4-tygodniowe wizyty naukowe do takich ośrodku jak INRIA ENS-Lyon, Uniwersytet w Bolonii czy Uniwesrytet w Waterloo (Kanada). Wszystkie wizyty zakończyły się publikacjami w uznanych czasopismach naukowych. Współpracuję także z doktorantami pracującymi w firmach, np. w Akamai. Brałem udział i wygłaszałem wystąpienia na renomowanych konferencjach naukowych i branżowych z zakresu teleinformatyki (w tym np. IEEE ICC, IEEE GLOBECOM, ale także dwukrtotnie na PLNOG). Posiadam szerg certyfikatów dotyczących zarządzania projektami (Agile Scrum Master, PRINCE2, ITIL), a także technicznych, np. AWS Certified Solutions Architect Associate Jestem recenzentem w najlepszych czasmismach naukowych w dziedzinie telekomunikacji i teleinformatyki, na uznanych światowych konfeerencjach, a także recenzentem doktoratów bronionych poza granicami kraju (Uniwersytet w Bolonii i w Mediolanie). Jestem członkiem komitetów organizacyjnych międzynarodowych konferencji naukowych. Jaką masz wizję dotyczącą przyszłości konferencji? Co byś chciał zmienić? Naturalne i uzasadnione jest, że konferencja taka jak PLNOG potrzebuje mocnego zakorzenienia w biznesie, co oczywiście związane jest z odpowiednim lokowaniem promocji firm i sponsorów w trakcie prelekcji. W związku z tym zdarzało się w poprzednich edycjach PLNOG, że nacisk na wysokopoziomowe prezentacje był duży i trochę brakowało mocnej części merytorycznej. Moim zdaniem powinniśmy dbać o to by konferencja była atrakcyjna także dla osób technicznych. W ten sposób jesteśmy w stanie zachęcić większą liczbę osób do uczestnictwa i poszerzyć audytorium. Pomysłem jaki warto rozważyć jest np. zorganizowanie jednej sesji dziennie, w której nacisk będzie położony właśnie na merytoryczne i techniczne kwestie natury ogólnej, w miarę możliwości oderwane od rozwiązań firmowych. Propozycje prezentacji mogłyby być poddawane nieco bardziej szczegółowej recenzji technicznej. Innym ciekawym aspektem jest tworzenie, w ramach PLNOG, środowiska do budowania współpracy pomiędzy przemysłem a biznesem. Jako osoba wywodząca się ze środowiska naukowego widzę jak bardzo te dwa światy mają problemy ze znalezieniem wspólnego języka. Taka współpraca jest konieczna nie tylko dla sensownego rozwoju obu stron (budowanie R&D w polskich firmach i kierunkowanie badań na praktykę na uczelniach), ale także ze względu na wymagania dotyczące pozyskiwania finansowania ze źródeł unijnych (zawiązanie konsorcjum jest bardzo często są warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie). Oba powyższe punktu się łączą ponieważ pozwolą budować współpracę pomiędzy firmami i uczelniami na fundamentach technicznych potrzeb w celu dalszego rozwoju i sukcesów biznesowych. W Których Tematach Czujesz Się Najlepiej? Zdecydowanie najlepiej czuję się w tematyce związanej z efektywnym wykorzystywaniem zasobów teleinformatycznych, sieci rdzeniowej 5G, ale także w integracji elementów ekosystemu teleinfomtycznego w celu budowy działających rozwiązań.


Marcin Marciniak

EY Business Advisory

Jest jednym z niewielu inżynierów systemowych, który jest jednocześnie dziennikarzem. Przez ponad dekadę prowadził dział technologii i bezpieczeństwa Computerworld, jest autorem wielu artykułów, badań i opracowań (bezpieczeństwo, technologie mobilne), był członkiem rady programowej kilku konferencji bezpieczeństwa (w tym konferencja SEMAFOR) organizowanych we współpracy z ISSA Polska. Obecnie jest specjalistą Cyber Security Implementations w EY Business Advisory. Aktywnie prowadzi działania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa polskich organizacji, jest certyfikowanym inżynierem rozwiązań różnych producentów. Prywatnie jest radioamatorem - krótkofalowcem.