AGENDA*

23.09 – Wykłady
23.09 – Community Corner
24.09 – Wykłady
24.09 – Community Corner

*Agenda może ulec zmianie.