kup
bilet

Dołącz do mówców PLNOG19 - Termin mija 25 lipca


Dołącz do grona prelegentów PLNOG – najważniejszej w Polsce konferencji poświęconej utrzymaniu i rozwojowi sieci teleinformatycznych, która odbędzie się w Warszawie w dniach 25-26 września 2017 roku. Poszukujemy osób chcących podzielić się wiedzą techniczną na tematy technologii sieciowych, rozwiązań operatorskich oraz przykładów wdrożeń tych technologii.

Wśród słuchaczy znajdą się operatorzy internetowi, architekci oraz administratorzy systemów centr przetwarzania danych, przedstawiciele największych firm z branży ICT.

Podczas poprzedniej edycji mówiliśmy m.in. o:
- VPN - LTE - DNS - DDoS - Data Center - IPv6 - Cloud - oraz wiele innych

Jeśli posiadasz cenną wiedzę z zakresu ICT i chciałbyś podzielić się nią z przedstawicielami czołowych firm z tej branży, zgłoś się do nas!

Formularz


0%

Dodaj zdjęcie / Add photo *

wypełnij wszystkie wymagane pola

Niniejszym upoważniam firmę PROIDEA Sp. z o.o. do przetwarzania moich danych osobowych zawartych w powyższym zgłoszeniu na potrzeby procesu rekrutacji prelegentów konferencji PLNOG zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). W przypadku, gdy moja aplikacja zostanie przyjęta, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie slajdów oraz nagrań wideo z mojego wykładu na podstawie licencji ogólnej Creative Commons (CC BY-NC-ND 2.0).

I hereby authorize PROIDEA to process my personal data included in my application for the needs of the speaker’s recruitment process in accordance with the Personal Data Protection Act dated 29.08.1997 (unified text: Journal of Laws of the Republic of Poland 2002 No 101, item 926 with further amendments). In case my speech is accepted, I give consent to distributing the slides and video records by PROIDEA under the Creative Commons Generic license (CC BY-NC-ND 2.0).

  • Proidea Sp. z o.o.
  • ul. Łabędzia 9
  • 30-651 Kraków, Polska
  • NIP: 679-308-88-42