Każdego roku, w trosce o najwyższą jakość merytoryczną naszej konferencji, wybieramy ekspertów, którzy tworzą agendę PLNOG